Exit tax już wkrótce w Polsce

Od 2019 r. leasing samochodów osobowych już nie będzie tak korzystny
18 czerwca 2018
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przekazana Prezydentowi do podpisu
18 lipca 2018

Exit tax już wkrótce w Polsce

Nadal trwają prace nad wprowadzeniem exit tax do polskiego porządku prawnego. W celu implementacji omawianych zmian, opracowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów o przedstawieniu pierwszych koncepcji w tym zakresie na początku maja tego roku, wciąż nie znamy szczegółów.

Decyzja o przeniesieniu aktywów bądź rezydencji podatkowej do innych państw często wynika z obowiązujących na ich terenie znacząco niższych stawek podatkowych. Exit tax zwany również podatkiem od wyjścia lub podatkiem od niezrealizowanych (hipotetycznych) zysków, ma być nakładany na zyski kapitałowe przedsiębiorstw, które zdecydowały się przenieść aktywa, siedzibę, stały zakład lub rezydencję podatkową za granicę. Za przedmiot opodatkowania uznaje się tzw. niezrealizowany zysk w Polsce lub innym państwie wyjścia, który stanowiłby różnicę między wartością rynkową biznesu przenoszonego poza granicę Polski a wartością firmy ustaloną dla celów podatkowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani przeniesieniem biznesu za granicę mają zatem wciąż na to czas. Należy mieć jednak na uwadze, iż w związku z wejściem w życie dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. o przeciwdziałaniu praktykom unikania opodatkowania, Polska zobowiązana jest wprowadzić omawiany podatek do końca 2019 roku.

Zobacz także: Podatek od przeniesienia biznesu za granicę. Exit tax.

Pola Sarnowska – Prawnik
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: