Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta

Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.
2 sierpnia 2018
Exit tax w Polsce wcześniej niż wymaga dyrektywa. Uderzy w spółki i osoby fizyczne przenoszące się za granicę.
22 sierpnia 2018

Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta

Dnia 25 lipca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Celem ustawy jest zapewnienie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG po jej śmierci, a dokładnie w okresie pomiędzy chwilą otwarcia spadku a jego podziałem.

Omawiana ustawa nowelizuje również wiele aktów prawnych, z czego najważniejsze to:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Przepisy ustawy, z nielicznymi wyjątkami określonymi w art. 135, wejdą w życie 3 miesiące po jego ogłoszeniu, tj. pod koniec 2018 roku.

Więcej informacji o treści ustawy znajdą Państwo w niniejszym artykule: http://sadkowski.biz/2018/06/11/zarzadca-sukcesyjny-czy-dziedziczenie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-bedzie-mozliwe/

 

Pola Sarnowska – Prawnik
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: