Rewolucja w podatku u źródła od 2020 r. – Sprawdź czy zmiany wpłyną na Twoje rozliczenia

Sukcesja międzypokoleniowa – małe kroki w stronę nowych rozwiązań
16 lipca 2019
Akcje rejestrowe – kiedy dematerializacja akcji stanie się faktem?
1 sierpnia 2019

Rewolucja w podatku u źródła od 2020 r. – Sprawdź czy zmiany wpłyną na Twoje rozliczenia

Ministerstwo Finansów odroczyło stosowanie przepisów o podatku u źródła do 31 grudnia 2019 roku. Pragniemy zauważyć, że przepisy mogą bezpośrednio wpłynąć na Państwa bieżącą działalność gospodarczą. W związku z tym, w załączeniu przedstawiamy Państwu najważniejsze założenia nowej regulacji.

 • Nowe regulacje w zakresie podatku u źródła wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r., ponieważ Ministerstwo Finansów odroczyło reformę poboru podatku. Podatnicy mają zatem więcej czasu na przygotowanie do zmian,
 • Nowe zasady istotnie wpływają na bieżącą działalność podatników, bowiem dotyczą takich transakcji jak wypłata dywidend (na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych), wypłata odsetek, wypłata należności licencyjnych, wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne (dla odbiorców zagranicznych),
 • W przypadku transakcji podlegających podatkowi u źródła płatnicy zobowiązani będą pobrać podatek „z góry” wg właściwej stawki,
 • Nowe zasady poboru podatku stosuje się w stosunku do kwot przekraczających 2 mln zł tj. od nadwyżki ponad tę kwotę,
 • Podatnik lub płatnik w takim przypadku będą mieli możliwość złożenia wniosku o zwrot całości lub części podatku,
 • Zwrot powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku,
 • Płatnik ma możliwość niepobrania podatku u źródła, jeśli złoży oświadczenie, że preferencyjne warunki dotyczące opodatkowania transakcji oraz podmiotu zagranicznego są spełnione,
 • W praktyce płatnik bierze na siebie odpowiedzialność za podmiot zagraniczny,
 • Ponadto nowe przepisy nakładają na płatnika obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji transakcji oraz podmiotu zagranicznego,
 • Płatnik ma zatem obowiązek weryfikacji:
  • otrzymanych dokumentów pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym (również na podstawie powszechnie dostępnych informacji),
  • rezydencji podatkowej odbiorcy należności,
  • statusu kontrahenta jako podatnika,
  • prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej,
 • Alternatywną drogą, która zwalnia płatnika z obowiązku poboru jest zwrócenie się do organu podatkowego opinię w zakresie stosowania zwolnienia,
Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: