Akcje rejestrowe – kiedy dematerializacja akcji stanie się faktem?

Rewolucja w podatku u źródła od 2020 r. – Sprawdź czy zmiany wpłyną na Twoje rozliczenia
17 lipca 2019
Obowiązki przedsiębiorców związane z wejściem w życie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych
17 września 2019

Akcje rejestrowe – kiedy dematerializacja akcji stanie się faktem?

Kilka tygodni temu informowaliśmy o projektowanych zmianach w Kodeksie spółek handlowych, o których można przeczytać tutaj. Prace nad rewolucyjną nowelizacją nabierają tempa.

W drugim czytaniu przyjęto wszystkie zgłoszone poprawki do ustawy, mające jednak charakter głównie redakcyjny i techniczny. W trzecim czytaniu, z wynikiem 246 głosów za, 159 głosów przeciw i 19 głosów wstrzymujących, uchwalono ustawę, która została 23 lipca przekazana do Senatu. Przypomnijmy najważniejsze założenia nowelizacji:

  • zniknie podział na akcje imienne i akcje na okaziciela;
  • przestanie istnieć anonimowość akcjonariuszy na okaziciela;
  • rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy oraz organów państwowych;
  • wszyscy akcjonariusze będą rejestrowani w rejestrze prowadzonym m.in. przez domy maklerskie;
  • skuteczne zbycie akcji będzie uzależnione od wpisu do rejestru prowadzonego przez dom maklerski; według oceniających projektowane zmiany, mogą doprowadzić do tego, iż podmiot prowadzący rejestr de facto będzie decydować o tym, kto (i czy) staje się akcjonariuszem spółki;
  • wypłaty dywidend będą dokonywane obowiązkowo za pośrednictwem m.in. domów maklerskich;
  • na każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną zostanie nałożony obowiązek posiadania strony internetowej, na której spółka będzie publikować informacje dla akcjonariuszy.

Jak widać, w najbliższym czasie możemy spodziewać się zakończenia procesu legislacyjnego. Pierwsze zmiany w prawie mają wejść w życie już 1 stycznia 2020 roku.

Prace nad rewolucyjną nowelizacją nabierają tempa. W drugim czytaniu przyjęto wszystkie zgłoszone poprawki do ustawy, mające jednak charakter głównie redakcyjny i techniczny. W trzecim czytaniu, z wynikiem 246 głosów za, 159 głosów przeciw i 19 głosów wstrzymujących, uchwalono ustawę, która została 23 lipca przekazana do Senatu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą poprzednią publikacją na ten temat:

http://sadkowski.biz/2019/07/05/koniec-anonimowosci-w-spolkach-akcyjnych-i-s-k-a-zbycie-akcji-bedzie-uzaleznione-od-zgody-rejestru/

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: