Polski Ład 2.0 od 1 lipca. Jakie czekają nas zmiany?

Nowa ustawa deweloperska – najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r.
23 czerwca 2022
Projekt kolejnych zmian w prawie podatkowym w toku. Po dużych zmianach w PIT pora na CIT.
6 lipca 2022

Polski Ład 2.0 od 1 lipca. Jakie czekają nas zmiany?

Inflacja prawa podatkowego trwa. Od 1 lipca br. w polskim systemie podatkowym ponownie zmieniają się reguły gry. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), zwana w mediach „Polskim Ładem 2.0”, wprowadza modyfikacje, które dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Rewizja przepisów następuje przede wszystkim w obszarach składek, ulgi dla klasy średniej oraz zaliczek na podatek dochodowy. Część zmian będzie obowiązywać z mocą wsteczną, część wchodzi w życie z początkiem 2023 roku.

Nowa stawka, likwidacja ulgi dla klasy średniej i kwestie rozliczeń

Jeśli chodzi o najgłośniejsze zmiany dokonane w podatku dochodowym od osób fizycznych, obniżka czeka stawkę PIT stosowaną w pierwszym przedziale skali progresywnej. To zmiana z 17 proc. do 12 proc. Jednocześnie, pierwsze 30 tys. zł dochodu niezmiennie pozostaje wolne od podatku, a wyższy próg podatkowy nadal będzie dotyczył dochodów powyżej 120 tys. zł. Likwidowana jest tzw. ulga dla klasy średniej, którą zastąpi kolejne novum, czyli hipotetyczny podatek należny za rok 2022, którego zasady obliczania i poboru zawarto w art. 26 ust. 1-9 „Polskiego Ładu 2.0”. Wprowadzono również szereg preferencji prorodzinnych oraz przywrócono wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 1 stycznia 2021 roku. Na organizację pożytku publicznego będzie można przeznaczyć z kolei już nie tylko 1 proc., a 1,5 proc. nadpłaty podatku wynikającej z korekty zeznania.

Uproszczono sposób rocznego rozliczenia podatku dochodowego poprzez ujednolicenie terminów na złożenie odpowiednich formularzy stanowiących informacje o dochodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy. Zmiany dotkną również osoby pozostające w stosunkach cywilnoprawnych, którym przy wypłacie wynagrodzenia nie uwzględniano dotychczas kwoty wolnej od podatku. Dzięki ustawie nie będą musiały czekać do rozliczenia podatku na koniec roku.

Możliwość dzielenia kwoty wolnej

Wprowadzona zostanie też możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników. Jak dotąd, pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę składał oświadczenie PIT-2 tylko jednemu pracodawcy, a drugi z nich pobierał zaliczkę na podatek bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Przy czym, przy obliczeniach znajdzie zastosowanie nowa kwota zmniejszająca podatek, tj. 3,6 tys. zł w skali roku. Sam wzór formularza PIT-2 ulega znaczącemu ujednoliceniu i będą mogli składać go nie tylko podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, lecz i z pozostałych umów cywilnoprawnych (w tym kontraktów menedżerskich oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem).

Co dalej z ulgą na zabytki?

Na podstawie „Polskiego Ładu 2.0” zrezygnowano z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatnikom PIT rozliczającym się według skali podatkowej w przypadku wydatków na nabycie zabytków. Ulga na zabytki, zwana „Pałacykiem Plus”, pozwalająca na zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę do 500 tys. zł, pod warunkiem poniesienia dowolnej kwoty wydatków na wskazane w przepisach prace dotyczące zabytku, nie będzie już w ogóle dotyczyć nabywania zabytków. Z samej ulgi będzie można skorzystać dopiero po otrzymaniu sporządzonego na piśmie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Odliczanie składki zdrowotnej

W ustawie przywrócono także częściowe odliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się za pośrednictwem podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. „Liniowcy” odliczą od przychodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym do maksymalnej wysokości 8,7 tys. zł rocznie. „Ryczałtowcy” pomniejszą kwotę przychodów o 50 proc. składki zdrowotnej, a przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej będą mogli obniżyć podatek z tego tytułu o 19 proc. „Liniowcy” i „ryczałtowcy” będą mogli ponownie wybrać formę opodatkowania w postaci skali podatkowej.

Ponadto, postanowiono zatrzymać boom na spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusze będą teraz podlegać nie tylko składkom na ubezpieczenie zdrowotne, ale dotknie ich zarazem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kolejne zmiany coraz bliżej

Wyżej nakreślone zmiany „Polskiego Ładu 2.0” skupiają się na podatku dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem należy stopniowo przygotowywać się na kolejne zawirowania w systemie podatkowym – tym razem w podatku dochodowym od osób prawnych. Zapowiadane jest m.in. zawieszenie tzw. minimalnego CIT-u oraz porzucenie rozwiązania w postaci „ukrytej dywidendy”, które miało stanowić ograniczenie w zaliczeniu niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Autor artykułu

Gabriel Jędrol
Prawnik
e-mail: g.jedrol@siw.pl | tel. +48 889 225 299

Specjalista w zakresie prawa podatkowego, zainteresowany również prawem gospodarczym i handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: