Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

Rozdzielność majątkowa a prowadzenie biznesu
25 lipca 2022
ESG
Nowe rozporządzenia w zakresie ESG dla TFI od 1 sierpnia 2022 roku
5 sierpnia 2022

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

Podatkowe Grupy Kapitałowe

Możliwość zakładania Podatkowych Grup Kapitałowych istnieje już od dawna. Jednak podatnicy dopiero od tego roku poszukują więcej informacji na ich temat ze względu na zmiany wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Zmiany łagodzą część wymogów niezbędnych do utworzenia PGK.

Czym są Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)?

Podatkowa Grupa Kapitałowa to instytucja, dzięki której podatnicy mogą zmniejszyć zobowiązania podatkowe w ramach grupy kapitałowej. Umożliwia ona zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład grupy oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT.

W związku z powyższym, podatnikami CIT mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.

Podatkowa Grupa Kapitałowa to kategoria pojęcia odpowiadająca w zakresie obrotu cywilnoprawnego konstrukcji holdingu. Posiada status odrębnego podatnika, płaci podatek dochodowy od dochodu, który stanowi różnicę między sumą dochodów, a sumą strat poszczególnych wchodzących w skład grupy podmiotów.

Główna zaleta Podatkowej Grupy Kapitałowej

Jedną z niewątpliwych zalet tego sposobu funkcjonowania w obrocie jest gwarancja, że po ustaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, straty poniesionej przez holding nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek, wchodzących w jej skład.

Główne ryzyko związane z przynależnością do Podatkowej Grupy Kapitałowej

Każdy medal ma dwie strony. Nie wolno zapominać, że spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, należnego za okres obowiązywania umowy. Innymi słowy, trudno o wykluczenie potencjalnego zagrożenie, że jedna z połączonych w grupę spółek – i to niekoniecznie spółka dominująca, reprezentująca grupę wobec organów podatkowych – zostanie zobligowana do pokrycia wszelkich zaległości podatkowych związanych z działalnością grupy.

Utworzenie PGK – konieczne warunki

Ponadto, ustawodawcy stworzyli zamknięty katalog warunków, które muszą być spełnione łącznie, by Podatkowa Grupa Kapitałowa mogła powstać. Warunki te można podzielić na materialne i formalne. Co istotne, w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej powinna zostać zawarta umowa na okres co najmniej 3 lat podatkowych.

Jedna z istotnych zmian po „Polskim Ładzie”

Przed wejściem w życie „Polskiego Ładu” o status Podatkowej Grupy Kapitałowej mogły ubiegać się spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosiła minimum pół miliona zł. W ramach „Polskiego Ładu” wartość ta została zmniejszona o połowę – do 250 tys. zł. Takich pozytywnych modyfikacji jest znacznie więcej, dlatego warto zapoznać się z całością zmian.

Autor artykułu

Gabriel Jędrol
Prawnik
e-mail: g.jedrol@siw.pl | tel. +48 889 225 299

Specjalista w zakresie prawa podatkowego, zainteresowany również prawem gospodarczym i handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: