Jaką spółkę założyć na Cyprze?

Spółka Aktiengesellschaft (AG) w Szwajcarii
Spółka Aktiengesellschaft (AG) w Szwajcarii
14 października 2022
Regulowane fundusze inwestycyjne w Luksemburgu – który wybrać?
14 listopada 2022

Jaką spółkę założyć na Cyprze?

Spółki Cypr
System prawny i podatkowy Cypru należy uznać za bardzo sprzyjający prowadzeniu tam działalności.. Nie tylko to zachęca tak wielu przedsiębiorców do zakładania tam spółek. Atutem jest również różnorodność, którą oferuje cypryjskie prawo spółek. Reguluje ono tryb zakładania oraz funkcjonowania spółek, osobowych oraz kapitałowych w tym spółki akcyjnej o zmiennym kapitale inwestycyjnym (Variable Capital Investment Company), która działa jak fundusz inwestycyjny.

Dlaczego warto założyć spółkę na Cyprze?

Za założeniem firmy na Cyprze przemawia wiele zalet. Cypr jest stroną kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, kraj ten posiada bardzo liberalne prawo korporacyjne, oparte na systemie prawa anglosaskiego, w którym usankcjonowano chociażby trust czy struktury powiernicze. Zyski cypryjskich spółek kapitałowych podlegają 12,5% stawce podatku dochodowego, która jestjedną z najniższych stawek podatku CIT w Unii Europejskiej.

Rodzaje spółek na Cyprze

W prawie cypryjskim funkcjonują spółki kapitałowe takie jak:

  • LLC – Limited Liability Company (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • PLC – Public Limited Liability Company (odpowiednik spółki akcyjnej).

Ponadto na Cyprze można zakładać także spółki osobowe takie jak:

  • GP – General Partnership (odpowiednik spółki jawnej);
  • LLP – Limited Liability Partnership (odpowiednik spółki komandytowej).

Spółka LLC

„Spółka prywatna”, która jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company), zakładana jest na mocy aktu założycielskiego – Memorandum and Articles of Association. Spółki LLC mogą być zarówno jedno jak i wieloosobowe, ale maksymalna liczba wspólników nie może przekroczyć 50. Kapitał zakładowy jest podzielony na udziały.

Spółka jest reprezentowana przez jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd – dyrektorów.  Najwyższym organem spółki LLC jest zgromadzenie wspólników. W spółce LLC ważną funkcję zajmuje również sekretarz, który sprawuje pieczę nad dokumentacją spółki i jest organem powoływanym obligatoryjnie w takiej spółce.

Spółka PLC

Spółka PLC jest odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Jej akcje są zbywalne bez ograniczeń, a spółka może ich wyemitować tyle, ile zdecydują akcjonariusze. Zakładanie publicznej firmy akcyjnej wymaga działania przynajmniej 7 osób, mających wspólny cel gospodarczy, które przystąpią do aktu założycielskiego i wyposażą spółkę przynajmniej w minimalny, wymagany kapitał w wysokości 25,629 EUR (15.000 CYP).

Odpowiedzialność akcjonariusza jest ograniczona do wysokości wkładu (aportu), który wniósł do spółki PLC na akcje albo do wysokości, którą gwarantuje.

Kluczowym dokumentem korporacyjnym statutu spółki, który powinien wskazywać jej nazwę, siedzibę (na terytorium Cypru), cel (przedmiot działalności), oraz informację dotyczącą modelu odpowiedzialności akcjonariuszy.

Spółka GP

GP jest spółką, którą musi posiadać minimum dwóch partnerów, a maksymalnie może ich być 20. Wspomniani wspólnicy działają pod jedną firmą w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego. Wszyscy w takim samym stopniu odpowiedzialni są za zobowiązania spółki. Spółka GP w ciągu 1 miesiąca od utworzenia musi zostać zarejestrowana w specjalnym rejestrze, Registrar of Partnerships.

Spółka LLP

LLP jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej, w której General Partner to komplementariusz, a Limited Partner komandytariusz. Każdy Komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki i jej zarządzanie, natomiast Komandytariusz (jeden lub kilku) wnosi do spółki kapitał w postaci wkładów pieniężnych/rzeczowych o ustalonej wartości, i którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. Wspólnikami spółki komandytowej mogą zarówno być osoby fizyczne, lub osoby prawne (tzw. „body corporate” as partner).

Variable Capital Investment Company

Prawo spółek cypryjskich dopuszcza także funkcjonowanie tzw. Variable Capital Investment Company – akcyjnej spółki inwestycyjnej operującej na podstawie odpowiedniej licencji wydawanej przez Cyprus Securities and Exchange Commision, która umożliwia działanie w formie funduszu inwestycyjnego.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje odnośnie spółek na Cyprze. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: