Regulowane fundusze inwestycyjne w Luksemburgu – który wybrać?

Spółki Cypr
Jaką spółkę założyć na Cyprze?
20 października 2022
ESG
Ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów finansowych a problematyka ESG
16 listopada 2022

Regulowane fundusze inwestycyjne w Luksemburgu – który wybrać?

Luksemburg jest jednym z głównych centrów zarządzania inwestycjami. To idealne miejsce dla zagranicznych inwestorów, zarówno prywatnych, jak i osób prawnych, do rozszerzenia swojego portfela w Europie i poza Starym Kontynentem. Dowiedz się dlaczego Luksemburg tak tłumnie przyciąga inwestorów oraz jakie fundusze inwestycyjne wyróżniamy w Luksemburgu.

Dlaczego Luksemburg jest atrakcyjną jurysdykcją dla zarządzających funduszami zagranicznymi?

Luksemburg cechuje się liberalnymi rozwiązaniami finansowymi oraz prawnymi, a szczególnie podatkowymi. W tym kraju koszty działania instytucji finansowych (np. ceny nieruchomości, wynagrodzenia pracowników) są stosunkowo niskie. Ponadto, fundusze inwestycyjne w Luksemburgu uznawane są za wyjątkowo bezpieczne, ze względu na efektywny nadzór sektora finansowego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt usytuowania tego kraju w centrum Europy. Znajduje się on w sąsiedztwie rynków zagranicznych, mogących być potencjalnie zainteresowanych ofertą Luksemburga.

Regulowane fundusze inwestycyjne

SIF

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne (SIF) są efektywnymi podatkowo i wielofunkcyjnymi funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi do wszelkiego rodzaju inwestycji. Cechują się dużą elastycznością zarówno w zakresie formy, polityki inwestycyjnej, jak i podziału zysków.

SIF mogą działać w różnych formach prawnych, w tym w formie spółki kapitałowej. Takie fundusze mogą inwestować w różnego rodzaju aktywa, np. papiery wartościowe, nieruchomości, udziały w innych spółkach, itp.

Przed rozpoczęciem działalności SIF musi uzyskać zezwolenie od Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

SICAR

Spółka inwestująca w kapitał podwyższonego ryzyka (SICAR) umożliwia inwestowanie w aktywa obciążone ryzykiem na rzecz wykwalifikowanych inwestorów.

Inwestowanie w SICAR jest ograniczone dzięki inwestorom indywidualnym (investisseurs avertis), którzy są w stanie odpowiednio ocenić ryzyko związane z inwestycją w taki instrument. Są to inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy branżowi oraz inwestorzy indywidualni, którzy zainwestują w SICAR co najmniej 125.000,00 EUR lub zostali ocenieni przez instytucję kredytową, firmę inwestycyjną lub spółkę zarządzającą, która poświadcza fachowość, doświadczenie i wiedzę inwestorów w zakresie właściwej oceny inwestycji w SICAR.

RAIF

W 2016 roku uchwalono Ustawę o RAIF wprowadzającą do luksemburskiego systemu funduszy inwestycyjnych tzw. zarezerwowany alternatywny fundusz inwestycyjny – RAIF (Reserved Alternative Investment Fund).

Fundusz typu RAIF, który w znacznym stopniu powiela rozwiązania mające zastosowanie w ramach specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (SIF), nie wiąże się z nadzorem CSSF. Możliwe jest utworzenie RAIF bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody organu regulacyjnego. Jednocześnie do podmiotu zarządzającego RAIF zastosowanie znajdą wszelkie wymogi określone w Dyrektywie ZAFI i Rozporządzeniu ZAFI.

Aby alternatywny fundusz inwestycyjny mógł zostać uznany za RAIF musi spełniać określone kryteria:

  1. kwalifikować się jako AFI w rozumieniu Ustawy o ZAFI;
  2. być zarządzany przez zewnętrznego, autoryzowanego ZAFI;
  3. oferować swoje udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa wyłącznie tzw. inwestorom dobrze poinformowanym (investisseurs avertis);
  4. prowadzić zdywersyfikowaną politykę inwestycyjną (chyba że jego celem będą wyłącznie inwestycje w aktywa o podwyższonym ryzyku).

RAIF jest spółką inwestycyjną. Rozróżnia się dwa rodzaje spółek inwestycyjnych, które mogą funkcjonować jako RAIF, czyli SICAV i SICAF.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje odnośnie regulowanych funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: