Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – nie wszyscy będą zadowoleni!

Zmiany w zasadach zarządzania ryzykiem teleinformatycznym w instytucjach finansowych
Zmiany w zasadach zarządzania ryzykiem teleinformatycznym w instytucjach finansowych
7 lipca 2023
Reorganizacja przedsiębiorstw
Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH
17 sierpnia 2023

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – nie wszyscy będą zadowoleni!

Procedura nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dobiegła końca. Z dniem 31 sierpnia 2023 roku każdy, kto nabywa swoją pierwszą nieruchomość na rynku wtórnym zwolniony będzie z zapłaty 2% podatku. Kto na tym zyska, a kto straci? Przeczytaj do końca!

Czym tak właściwie jest PCC i kiedy się go nalicza?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o PCC podatkowi podlegają wybrane czynności cywilnoprawne (m.in. umowa sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, umowa o dział spadku, ustanowienie hipoteki), ich zmiany oraz orzeczenia sądów, jeżeli wywołują takie same skutki prawne, jak wskazane wcześniej czynności.

Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju dokonywanej czynności. W przypadku umowy sprzedaży jest to stawka 2% naliczana od rynkowej wartości rzeczy lub prawa majątkowego i, zgodnie z art. 7 ustawy o PCC, obejmuje sprzedaż nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Jakie zmiany przyniesie nowelizacja ustawy o PCC?

Od 31 sierpnia 2023 roku nabywcy swoich pierwszych mieszkań na rynku wtórnym zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty PCC.

„To oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych, które będzie można przeznaczyć na przykład na remont łazienki czy meble do kuchni. tłumaczy Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.”

Ulgą objęci zostaną także właściciele nie więcej niż 50% udziałów w nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia, co zamyka listę podmiotów wyjętych spod reżimu ustawy. To ukłon ustawodawcy w stronę drobnych spadkobierców, którzy mimo otrzymanego spadku nie mają realnego dostępu do odziedziczonej nieruchomości i nadal pozostają w niekorzystnej sytuacji.

Inwestorzy zapłacą więcej?

Zmiany ustawy o PCC odczują, poza nabywcami swoich pierwszych mieszkań, przede wszystkim inwestorzy decydujący się na zakup kilku lokali w ramach jednej inwestycji. Zgodnie z wprowadzanym do Ustawy o PCC art. 7a w przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%. Istotną zmianą będzie również wprowadzenie zmiany w art. 2 ust. 4 lit. a ustawy o PCC, zgodnie z którym wyłączeniu od PCC nie będą podlegały umowy sprzedaży których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a, co oznacza, że inwestor będzie opodatkowany zarówno podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i podatkiem od towarów i usług.

Na przygotowanie do obowiązujących przepisów inwestorzy będą mieli trochę czasu – bowiem zmiany nakładające wyższy podatek będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r. Zadowoleni natomiast mogą być nabywcy swojego pierwszego lokum, bo zniesienie obowiązku zapłaty podatku będzie obowiązywało po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie podatkowym dotyczącym rynku nieruchomości to ważny zwrot w stronę prywatnych, a w szczególności młodych, nabywców, którym w obecnej rzeczywistości inflacyjnej i postpandemicznej trudno jest pozwolić sobie na nabycie własnego mieszkania. Ponadto, obciążenie wyższym podatkiem kupujących przynajmniej szósty lokal może przyczynić się do ograniczenia samowoli inwestycyjnej, a w efekcie – do stopniowej stabilizacji rynku nieruchomości w Polsce.

Jak nie stracić?

Jeżeli jesteś inwestorem i zastanawiasz się, jak poradzić sobie ze wzrostem kosztów nabycia lokalu mieszkaniowego, zespół Sadkowski i Wspólnicy służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Zgłoś się do nas!

Autor artykułu

Jakub Gałuszka
Aplikant adwokacki
e-mail: j.galuszka@siw.pl

Od początku swojej kariery związany z prawem podatkowym i gospodarczym. Swoją dotychczasową praktykę odbywał w kancelariach prawnych oraz firmach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: