d.tracz

26 kwietnia 2024

Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce, po dwuletnim okresie zawieszenia, powraca 10-procentowy podatek minimalny dla podatników CIT. Podatek obejmie przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, […]
29 lutego 2024

Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. […]
19 lutego 2024

Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych
oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

Nadeszła świetna wiadomość dla szerokiego grona podatników. Minister Finansów wydał korzystną interpretację ogólną (Nr DD8.8203.1.2023) z dnia 25 stycznia 2024 r. dla spółek, które złożyły zawiadomienie […]
30 stycznia 2024

Obowiązkowy KSeF jednak nie w 2024 roku – jest decyzja Ministerstwa Finansów

Obowiązkowy KSeF jednak nie od lipca Konstrukcja obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur budziła liczne wątpliwości w środowisku ekspertów i przedsiębiorców od samego początku. Pierwsze z nich pojawiały […]