rfelijak

27 stycznia 2017

Powrót do idei tzw. split payment w VAT

Dążąc do uszczelnienia systemu podatkowego rząd wraca do pomysłu „płatności podzielonej” w VAT. Podział polegałby na tym, że płatność za fakturę (kwota netto plus VAT) nie […]
26 stycznia 2017

Nowe zasady wynagradzania menedżerów w spółkach użyteczności publicznej

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwa 2016 r. o zasadach kształtowania osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., […]
16 stycznia 2017

„Prokura łączna niewłaściwa” jednak dopuszczalna

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana Kodeksu cywilnego na mocy której, spółki handlowe znów mogą ustanawiać „prokurę łączną niewłaściwą”. Ustawa z dnia 16 […]
13 stycznia 2017

Zakaz konkurencji Członka Zarządu

Członek Zarządu spółki kapitałowej, zgodnie z dyspozycją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, posiada zakaz uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej albo jako […]