rfelijak

9 stycznia 2017

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrze sądowym nie ma obowiązku ujawniania danych akcjonariuszy, niezależnie od […]
3 stycznia 2017

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest bezskuteczna egzekucja z majątku spółki.
13 grudnia 2016

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga jako kosztów prowadzenia działalności gospodarczej [...]
8 grudnia 2016

Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona

Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodziła w życie w lipcu br. pojawił się przepis mówiący wprawdzie, że interpretacje podatkowe nie chronią podatników w zakresie, w jakim […]