rfelijak

14 marca 2016

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych

Niedawne zmiany przepisów unijnych dotyczących prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania tj. dyrektywy ZAFI oraz UCITS V, wymogły na polskim ustawodawcy nowelizację (znacznie spóźnioną biorąc pod […]
10 marca 2016

Dalsze pomysły Ministra Finansów na ograniczenie optymalizacji podatkowych

Pod koniec lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. […]
3 marca 2016

Ujawnienie niepodzielonego majątku po zakończeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego – co robić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych [...]
29 lutego 2016

KRS może wykreślać nieprawidłowych prokurentów

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) usystematyzowała rozbieżne dotychczas stanowiska judykatury w zakresie „prokury niewłaściwej”, ustalając, iż […]