rfelijak

23 lipca 2015

Aport z agio uchwała NSA

Dnia 20 lipca 2015 NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (II FSK 1772/13) zgodnie z którą organy podatkowe nie są uprawnione do weryfikacji wartości nominalnej […]
14 lipca 2015

Groźne zmiany legislacyjne dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych […]
13 lipca 2015

Organy podatkowe będą rozstrzygać na korzyść podatnika (?)

W piątek Sejm uchwalił nowelizację do ordynacji podatkowej, w myśl której nie dające się usunąć wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. […]
26 czerwca 2015

Wniesienie aportem nieruchomości a forma umowy spółki jawnej…

Zgodnie z artykułem 23 kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jednocześnie kodeks spółek handlowych nie zawiera jakiejkolwiek regulacji […]