rfelijak

24 czerwca 2015

30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółek komandytowo – akcyjnych (SKA) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W […]
22 czerwca 2015

Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy

W ubiegłym tygodniu Komisja przedstawiła plan działania, którego celem jest – zgodnie z deklaracjami twórców planu – sprawiedliwsze, bardziej wydajne i bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu opodatkowanie […]
11 czerwca 2015

Projekt zmian w zakresie opodatkowania dywidend

Zgodnie z najnowszymi zamierzeniami Ministerstwa Finansów, do przepisów ustawy o CIT zostanie wprowadzona klauzula ograniczająca możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego obejmującego dywidendy oraz inne przychody z […]
11 czerwca 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015

W dniu 2 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany przez związki zawodowe i pracodawców wyrok w sprawie możliwości tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych […]