rfelijak

20 sierpnia 2014

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom

19 sierpnia rząd przyjął założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, który rozszerza stosowanie mechanizmu odwróconego VAT, listę tzw. towarów wrażliwych i podnosi wysokość kaucji gwarancyjnej w […]
18 sierpnia 2014

Wirtualne biuro nie będzie już problemem przy rejestracji na NIP?

W wyroku z 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3549/13) uznał, że organy podatkowe nie mają prawa odmówić nadania NIP firmie, która jako […]
14 sierpnia 2014

Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady

Zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., doprecyzowały zakres opodatkowania wspólników spółek osobowych otrzymujących wierzytelność w związku z […]
13 sierpnia 2014

Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

Uchwalone w czerwcu b.r. przez Sejm zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zmodyfikowały zakres transakcji objętych obowiązkiem […]