rfelijak

1 sierpnia 2014

Przepisy o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów niezgodne z Konstytucją

29 lipca b.r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sprawa o sygn. P/49/13) […]
22 lipca 2014

Zawarcie umowy z odwołanym Prezesem Zarządu, który nadal widnieje w KRS

Dnia 12 lutego 2014 Sąd Najwyższy (Izba Cywilna, IV CSK 261/13) uznał, iż skutkiem czynności prawnej osoby, która została odwołana z funkcji członka zarządu spółki z […]
17 lipca 2014

Czy Zarząd może udzielić pełnomocnictwa tylko jednemu z członków Zarządu do reprezentowania spółki?

Ustanowienie pełnomocnikiem do poszczególnych czynności osoby będącej członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawnionej na mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem […]
10 czerwca 2014

Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i […]