rfelijak

15 lutego 2019

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki stworzony z myślą o start-upach coraz bliżej.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)...
22 sierpnia 2018

Exit tax w Polsce wcześniej niż wymaga dyrektywa. Uderzy w spółki i osoby fizyczne przenoszące się za granicę.

Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, będzie miał zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, lecz również do podatników będących osobami fizycznymi...
6 sierpnia 2018

Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
2 sierpnia 2018

Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...