Firma

7 kwietnia 2016

Udziały w spółce z o.o. a rozwód i podział majątku jednego ze wspólników

Posiadanie statusu wspólnika przez tylko jednego z małżonków nie wyklucza tego, iż udziały wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku są one objęte ustawową […]
21 marca 2016

Płatności gotówkowe między firmami do kwoty 15 000 euro tylko do końca roku

W dniu 18 marca 2016 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o […]
14 marca 2016

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych

Niedawne zmiany przepisów unijnych dotyczących prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania tj. dyrektywy ZAFI oraz UCITS V, wymogły na polskim ustawodawcy nowelizację (znacznie spóźnioną biorąc pod […]
10 marca 2016

Dalsze pomysły Ministra Finansów na ograniczenie optymalizacji podatkowych

Pod koniec lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. […]