Firma

7 listopada 2014

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem społecznym od 2015 roku

Trwają prace parlamentarne nad objęciem wynagrodzenia członków rad nadzorczych z tytułu pełnionej przez nich funkcji składkami na ubezpieczenie społeczne. Stosowna ustawa została uchwalona przez Sejm w […]
27 października 2014

Zmiany w VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 2015 roku

Komisja Europejska planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. istotnych zmian w przepisach o podatku VAT dotyczących zasad ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych [...]
24 października 2014

NIP i REGON szybciej. Nowelizacja ustawy o KRS wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych […]
15 października 2014

Rekomendacje MG dla nowej Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Gospodarki przekazało Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dotyczących nowej Ordynacji podatkowej. W rekomendacji przewidziano takie uregulowania, jak m.in. zasada zaufania do podatnika, instytucję rzetelnego podatnika oraz […]