Firma

5 września 2014

Firmowa impreza integracyjna bez podatku

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I Sa/Wr 1674/14) orzekł, że po stronie pracownika uczestniczącego w firmowym spotkaniu integracyjnym […]
5 września 2014

Czy musisz złożyć sprawozdanie finansowe za „niepełny” rok obrotowy spółki?

Obowiązek złożenia zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego ciąży na spółkach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz będących związanymi regulacjami ustawy o rachunkowości. Wątpliwości niektórym przedsiębiorcom nastręcza […]
3 września 2014

Przepisy o zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych będą doprecyzowane

Zmiany do Ordynacji Podatkowej zaproponowane przez rząd w ramach tzw. dużej nowelizacji tej ustawy dotyczą również kwestii zabezpieczania zobowiązań podatkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepis […]
25 sierpnia 2014

Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych

Janusz Cichoń, wiceminister Finansów, wypowiedział się odnośnie planowanej przez Ministerstwo Finansów racjonalizacji procesu wydawania interpretacji podatkowych. Zapowiedział, że w przypadku powielających się indywidualnych zapytań w określonej […]