Firma

22 lutego 2019

Głosowanie w trybie pisemnym możliwe również przy podejmowaniu uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Do tej pory niemożliwe było głosowanie nad uchwałami, które według Kodeksu spółek handlowych są objęte porządkiem obrad...
15 lutego 2019

INFORMACJA NA TEMAT ZARZĄDU SUKCESYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Z dniem 25 listopada 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)...
15 lutego 2019

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki stworzony z myślą o start-upach coraz bliżej.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)...
22 sierpnia 2018

Exit tax w Polsce wcześniej niż wymaga dyrektywa. Uderzy w spółki i osoby fizyczne przenoszące się za granicę.

Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, będzie miał zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, lecz również do podatników będących osobami fizycznymi...