Fundacje prywatne

Nasz zespół specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze fundacji prywatnych (rodzinnych). Fundacje te powoływane są najczęściej celem zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonego majątku lub w celu zapewnienia na przyszłość funkcjonowania kompletnych mechanizmów sukcesji międzypokoleniowej.
Z uwagi na brak pełnej dowolności przy planowaniu sukcesji majątkowej w ramach instytucji dostępnych w polskim porządku prawnym wielu z naszych klientów decyduje się na rozwiązanie dające szeroki wachlarz możliwości, tj. utworzenie fundacji prywatnej (rodzinnej) za granicą.
Fundacja prywatna (rodzinna) charakteryzuje się brakiem właścicieli przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli nad jej majątkiem i sposobem jego zarządzania zgodnie z postanowieniami statutu.

Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem fundacji prywatnej, skontaktuj się z naszym zespołem.


Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi planowania sukcesji lub informacjami o sporządzaniu testamentu.