CZYM JEST KONWENCJA MLI?

To międzynarodowa konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie pomniejszaniu podstawy opodatkowania oraz przenoszeniu zysku. Umowę międzynarodową sporządzono w Paryżu 24 listopada 2016 r. oraz podpisana w Paryżu 7 czerwca 2017 r.


„Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).”


ZAKRES ZASTOSOWANIA

Postanowienia MLI określają minimalny standard w postaci:

  • zapobiegania nadużyciom traktatów (tzw. klauzula PPT - principal purposes test), którego celem jest uniemożliwienie stosowania korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy byłaby ona jedną z głównych celów danej transakcji,
  • nowych standardów rozwiązywania sporów i współpracy podatkowej państw.

Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu dodatkowych standardów, w tym m.in.:

  • eliminacji korzyści podatkowych dla podmiotów, które tworzą tzw. struktury hybrydowe (hybrid mismatches),
  • wprowadzeniu dodatkowych wymogów dla zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podmiotów, które mają podwójną rezydencję (dual resident entities),
  • uszczelnieniu metod unikania podwójnego opodatkowania - zmiana metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę zaliczenia (kredytu),
  • dodaniu dodatkowych wymagań dotyczących opodatkowania transferu dywidend,
  • wprowadzeniu tzw. klauzuli nieruchomościowej, która ma na celu opodatkowanie zysków kapitałowych ze zbycia spółek nieruchomościowych, zastrzeżenia prawa do opodatkowania własnych rezydentów (savings clause),
  • stosowaniu współpracy państw w zakresie korekty zysków podmiotów powiązanych,
  • wprowadzeniu klauzuli ochronnej mającej na celu zabezpieczenie prawa do opodatkowania własnych rezydentów podatkowych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym
 

W związku z tym, że Konwencja MLI zmienia przepisy polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie w transakcjach międzynarodowych z podmiotami zlokalizowanymi m.in. w Luksemburgu, Malcie, Austrii, Słowenii, czy Wielkiej Brytanii warto rozważyć przeprowadzenie audytu bądź zmodyfikowanie funkcjonujących struktur holdingowych oraz przepływów międzynarodowych, w celu przygotowania się do nowej rzeczywistości prawnej.

W wyniku wprowadzenia Konwencji MLI może dojść do opodatkowania bądź zmiany zasad opodatkowania istniejących przepływów pieniężnych lub struktur holdingowych. Odpowiednia weryfikacja wpływu Konwencji MLI na zmiany w opodatkowaniu, pozwala zminimalizować potencjalne ryzyka podatkowe.