Newsy

18 sierpnia 2014

Wirtualne biuro nie będzie już problemem przy rejestracji na NIP?

W wyroku z 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3549/13) uznał, że organy podatkowe nie mają prawa odmówić nadania NIP firmie, która jako […]
14 sierpnia 2014

Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady

Zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., doprecyzowały zakres opodatkowania wspólników spółek osobowych otrzymujących wierzytelność w związku z […]
13 sierpnia 2014

Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

Uchwalone w czerwcu b.r. przez Sejm zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zmodyfikowały zakres transakcji objętych obowiązkiem […]
11 sierpnia 2014

Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.

Z początkiem sierpnia b.r., po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych w obydwu państwach, weszła w życie zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Słowacją. Nowe przepisy […]
9 sierpnia 2014

Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej zawierający m.in. proponowaną treść klauzuli o unikaniu opodatkowania (tzw. klauzula anty-abuzywna). Zgodnie z projektem, art. 25a Ordynacji […]
7 sierpnia 2014

Koniec SKA to nie koniec optymalizacji

Przez ostatnich kilka lat najbardziej popularnym wehikułem umożliwiającym podwyższenie wartości podatkowej (tzw. step-up) [...]
5 sierpnia 2014

Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend

W wyroku z 3 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1702/12) orzekł, że wypłata dywidendy przez polską spółkę kapitałową na rzecz funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę […]
1 sierpnia 2014

Przepisy o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów niezgodne z Konstytucją

29 lipca b.r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sprawa o sygn. P/49/13) […]
22 lipca 2014

Zawarcie umowy z odwołanym Prezesem Zarządu, który nadal widnieje w KRS

Dnia 12 lutego 2014 Sąd Najwyższy (Izba Cywilna, IV CSK 261/13) uznał, iż skutkiem czynności prawnej osoby, która została odwołana z funkcji członka zarządu spółki z […]
17 lipca 2014

Czy Zarząd może udzielić pełnomocnictwa tylko jednemu z członków Zarządu do reprezentowania spółki?

Ustanowienie pełnomocnikiem do poszczególnych czynności osoby będącej członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawnionej na mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem […]
10 czerwca 2014

Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i […]
2 czerwca 2014

Nowe zasady opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej

Od 1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Finansów planuje nowelizację PIT i CIT doprecyzowującą uregulowania dotyczące dochodu wspólnika spółki osobowej, powstającego w wyniku wystąpienia ze spółki lub […]
30 maja 2014

Brak uchwały w spółce może drogo kosztować

W ramach działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego częstokroć koniecznym okazuje się podjęcie stosownych uchwał przed zawarciem przez spółkę niektórych umów lub podjęciem określonych decyzji. […]
15 maja 2014

Oddział zagranicznej firmy jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego

W dniu 12 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 353/13 orzekł, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju […]
8 maja 2014

Powzięcie uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów w spółce z o.o. a możliwość jej zaskarżenia przez udziałowca, który w wyniku umorzenia utracił status wspólnika spółki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umowa spółki z o.o. może przewidywać, że udziały wspólników mogą być umarzane. Warunkiem jednak dokonania takiej czynności jest zawarcie przez wspólników […]