Newsy

9 stycznia 2017

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrze sądowym nie ma obowiązku ujawniania danych akcjonariuszy, niezależnie od […]
3 stycznia 2017

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest bezskuteczna egzekucja z majątku spółki.
13 grudnia 2016

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga jako kosztów prowadzenia działalności gospodarczej [...]
8 grudnia 2016

Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona

Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodziła w życie w lipcu br. pojawił się przepis mówiący wprawdzie, że interpretacje podatkowe nie chronią podatników w zakresie, w jakim […]
5 grudnia 2016

Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…

Pod koniec października Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego przedstawił poselski projekt zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne, który przewiduje wprowadzenie znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności aptecznej.
28 listopada 2016

Żadna interpretacja indywidualna nie ochroni przed klauzulą?

Rząd bardzo poważnie traktuje walkę z unikaniem opodatkowania. Tak poważnie, iż zmienia na niekorzyść podatników już wprowadzone przez siebie reguły. Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodziła […]
28 listopada 2016

Transformacja spółki z prawem własności nieruchomości rolnej

Już od ponad pół roku – od 30 kwietnia 2016 roku – obowiązuje ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności […]
23 listopada 2016

Rząd rezygnuje z jednolitego podatku

Jak informuje Onet.pl rząd wycofa się z planów wprowadzenia jednolitego podatku, a zatem daniny łączącej trzy obecnie odrębne elementy – podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia […]
7 listopada 2016

Forma uchwały wspólników w sprawie zbycia udziałów

Zasadą wynikającą z ogólnych reguł prawa cywilnego jest swoboda wspólnika w rozporządzaniu przysługującymi mu udziałami w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże, umowa spółki może […]
2 listopada 2016

Zmasowana ofensywa rządu przeciwko wyłudzeniom w VAT

Na początek 2017 r. zapowiadane jest wejście w życie pakietu istotnych zmian legislacyjnych, których celem jest poprawa ściągalności podatku VAT. Projekt nowelizacji został 28 października br. […]
24 października 2016

Zmiany na Cyprze w uzyskiwaniu obywatelstwa w wyniku poczynionych w tym państwie inwestycji

13 września 2016 r. zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów ostatnie zmiany wprowadzone do Planu Naturalizacji Inwestorów w Drodze Wyjątku...
12 października 2016

Bez podatku liniowego, z najwyższą stawką PIT sięgającą 40%

Minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową pierwsze informacje odnośnie zapowiadanych od jakiegoś czasu przez rząd zmian w […]
6 sierpnia 2016

Obniżenie podatków nie dla przedsiębiorców płacących PIT

Uchwaloną przez Sejm pod koniec lipca nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych – wprowadzającą 15% stawkę podatku od osób prawnych (CIT) dla nowych spółek (z pewnymi wyjątkami) […]
29 lipca 2016

Pozew przeciwko IPOPEMA TFI o zapłatę ponad 20 mln zł

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów pozwało Ipopemę TFI o zapłatę ponad 20 mln zł z tytułu szkody majątkowej. Obsługę prawną GPW - największej w Polsce spółce wodociągowej w tej sprawie zapewnia kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.
7 lipca 2016

Sejm uchwalił podatek od sprzedaży detalicznej

Wczoraj Sejm uchwalił szeroko komentowaną w ostatnich miesiącach ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Teraz ustawa trafi do Senatu i Prezydenta. Ustawa przewiduje wprowadzenie dwóch stawek […]