Newsy

14 lipca 2015

Groźne zmiany legislacyjne dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych […]
13 lipca 2015

Organy podatkowe będą rozstrzygać na korzyść podatnika (?)

W piątek Sejm uchwalił nowelizację do ordynacji podatkowej, w myśl której nie dające się usunąć wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. […]
26 czerwca 2015

Wniesienie aportem nieruchomości a forma umowy spółki jawnej…

Zgodnie z artykułem 23 kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jednocześnie kodeks spółek handlowych nie zawiera jakiejkolwiek regulacji […]
24 czerwca 2015

30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółek komandytowo – akcyjnych (SKA) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W […]
22 czerwca 2015

Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy

W ubiegłym tygodniu Komisja przedstawiła plan działania, którego celem jest – zgodnie z deklaracjami twórców planu – sprawiedliwsze, bardziej wydajne i bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu opodatkowanie […]
11 czerwca 2015

Projekt zmian w zakresie opodatkowania dywidend

Zgodnie z najnowszymi zamierzeniami Ministerstwa Finansów, do przepisów ustawy o CIT zostanie wprowadzona klauzula ograniczająca możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego obejmującego dywidendy oraz inne przychody z […]
11 czerwca 2015

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015

W dniu 2 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany przez związki zawodowe i pracodawców wyrok w sprawie możliwości tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych […]
21 maja 2015

Podatek od czynności cywilnoprawnych do zwrotu

Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej Drukarni Multipress (C 357/13) powstała możliwość odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zapłaconego w związku z […]
10 maja 2015

Nowe przepisy o PIT nie zmieniły korzystnego stanowiska organów podatkowych

Od początku 2015 roku obowiązują przepisy, które raz, miejmy nadzieję na zawsze, rozwiążą problem, jaki miało wielu pracodawców [...]
7 maja 2015

Klauzula o unikaniu opodatkowania po wyborach

Jak wynika z wyjaśnień wiceministra finansów, Janusza Cichonia, zmodyfikowany projekt klauzuli mającej zapobiegać unikaniu opodatkowania zostanie włączony dopiero do nowej Ordynacji Podatkowej. Projekt tej ordynacji ma […]
5 maja 2015

Nie będzie klauzuli o unikaniu opodatkowania (przynajmniej na razie)

Głównym zwolennikiem wprowadzenia do Ordynacji Podatkowej klauzuli, w myśl której legalne, ale nakierowane na osiągnięcie korzyści podatkowych działania podatników, mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe, było […]
30 kwietnia 2015

Od 1 lipca “odwrócony” VAT obejmie nowe produkty

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, podpisana przez Prezydenta we wtorek, rozszerza stosowanie odwróconego VAT-u na takie towary jak: telefony komórkowe (w tym smartfony), […]
25 kwietnia 2015

Pożyczka sprzed lat może być źródłem poważnych kłopotów

Kiedy spółka kapitałowa potrzebuje pilnie środków pieniężnych wspólnik (wspólnicy) decydują się często na udzielenie pożyczki. Jest to szybki i niekłopotliwy sposób na zasilenie konta spółki (nie […]
22 kwietnia 2015

Program motywacyjny obejmujący przyznanie akcji wirtualnych korzystny podatkowo

Poszukując efektywnego sposobu na wypłatę wynagrodzenia (premii) osobom zarządzającym spółki sięgają często po instrumenty opcyjne w tym tzw. wirtualne akcje (tj. prawa, które nie są akcjami […]
23 marca 2015

Nowa optymalizacja podatkowa na horyzoncie

Konstrukcja z zagranicznym funduszem inwestycyjnym jest rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie podobnych efektów jak w przypadku struktury wykorzystującej spółkę komandytowo – akcyjną, bardzo popularnej do czasu zmiany przepisów od początku 2014 r.