OBSŁUGA KSIĘGOWA

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie księgowości, w szczególności:


  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych oraz sporządzenie deklaracji VAT, PCC oraz innych wymaganych przepisami prawa,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
  • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • przygotowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • kontakt z organami podatkowymi,
  • reprezentacja podczas kontroli.

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.
Usługa realizowana we współpracy z S24 Management Sp. z o.o. Sp. k. będącą częścią grupy Sadkowski i Wspólnicy.
Zapoznaj się z szczegółowymi informacjami na ten temat na stronie: s24management.pl