PODATKI ZA GRANICĄ

Członkowie naszego zespołu zajmują się doradztwem w założeniu i prowadzeniu biznesu w różnych częściach świata. W ramach współpracy z lokalnymi partnerami świadczymy usługi doradztwa prawnego i podatkowego, dzięki któremu nasi klienci mogą wybrać najbardziej optymalne miejsce i reguły prowadzenia działalności.

Międzynarodowe planowanie podatkowe to:


 • planowanie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą,
 • doradztwo w zakresie reguł opodatkowania za granicą,
 • doradztwo przy planowaniu transakcji międzynarodowych,
 • tworzenie struktur międzynarodowych,
 • doradztwo w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • doradztwo dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych,
 • podatek u źródła, w szczególności doradztwo w sprawie międzynarodowych przepływów odsetkowych, dywidendowych, licencyjnych,
 • wprowadzanie procedur zabezpieczających prawidłową realizację obowiązków płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi,
 • doradztwo w sprawie regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC),
 • doradztwo w przedmiocie ustalania powstania zakładu podatkowego przedsiębiorcy w Polsce lub zagranicą,
 • opodatkowanie cudzoziemców.”