Prawo korporacyjne

30 maja 2014

Brak uchwały w spółce może drogo kosztować

W ramach działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego częstokroć koniecznym okazuje się podjęcie stosownych uchwał przed zawarciem przez spółkę niektórych umów lub podjęciem określonych decyzji. […]
15 maja 2014

Oddział zagranicznej firmy jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego

W dniu 12 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 353/13 orzekł, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju […]
8 maja 2014

Powzięcie uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów w spółce z o.o. a możliwość jej zaskarżenia przez udziałowca, który w wyniku umorzenia utracił status wspólnika spółki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umowa spółki z o.o. może przewidywać, że udziały wspólników mogą być umarzane. Warunkiem jednak dokonania takiej czynności jest zawarcie przez wspólników […]
5 lutego 2014

Forma prawna dla nowego biznesu

Planując rozpoczęcie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa podstawowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć jest to, jaka forma prawna wykonywania działalności gospodarczej będzie dla niej najbardziej odpowiednia. Dokonanie wyboru […]