Prawo korporacyjne

5 kwietnia 2019

Wspólnik nieobecny na zgromadzeniu może stracić pozycję w spółce

Czy można uszczuplić prawa wspólnika pod jego nieobecność? Według najnowszego orzecznictwa – tak. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 czerwca 2018 r...
4 marca 2019

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego, jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

1 marca 2019 r. wchodzi w życie Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw (Pakiet MŚP) nowelizujący m.in. Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny...
22 lutego 2019

Głosowanie w trybie pisemnym możliwe również przy podejmowaniu uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Do tej pory niemożliwe było głosowanie nad uchwałami, które według Kodeksu spółek handlowych są objęte porządkiem obrad...
15 lutego 2019

INFORMACJA NA TEMAT ZARZĄDU SUKCESYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Z dniem 25 listopada 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)...
15 lutego 2019

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki stworzony z myślą o start-upach coraz bliżej.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)...
22 sierpnia 2018

Exit tax w Polsce wcześniej niż wymaga dyrektywa. Uderzy w spółki i osoby fizyczne przenoszące się za granicę.

Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, będzie miał zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, lecz również do podatników będących osobami fizycznymi...
6 sierpnia 2018

Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
2 sierpnia 2018

Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
18 lipca 2018

Samochód służbowy: Bardzo ważny i korzystny dla pracodawców wyrok NSA

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
18 lipca 2018

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przekazana Prezydentowi do podpisu

W dniu 6 lipca 2018 roku przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę z dnia 5 lipca 2018 r.
11 lipca 2018

Exit tax już wkrótce w Polsce

Nadal trwają prace nad wprowadzeniem exit tax do polskiego porządku prawnego.
18 czerwca 2018

Od 2019 r. leasing samochodów osobowych już nie będzie tak korzystny

Leasing auta obecnie bardziej się opłaca niż jego zakup, ponieważ całość raty można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.
11 czerwca 2018

Zarządca sukcesyjny. Czy dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie możliwe?

Dnia 7 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił długo wyczekiwaną ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
11 czerwca 2018

Pracownicze Plany Kapitałowe najbardziej popularnym benefitem oferowanym pracownikom?

Już wkrótce w życie wejdzie ustawa wprowadzająca PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, powodując upowszechnienie się programów emerytalnych w Polsce.
6 czerwca 2018

Podatek od przeniesienia biznesu za granicę. Exit tax.

Wprowadzenie exit tax w Polsce w znacznym stopniu ograniczy możliwość optymalizacji podatkowej opartej na zmianie jurysdykcji […]