Prawo korporacyjne

9 grudnia 2014

Wejście w życie przepisów CFC coraz bliżej

Już 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej (controlled foreign company, CFC). Zgodnie z tymi przepisami, w okolicznościach wskazanych w polskich ustawach […]
5 grudnia 2014

Czy wejście w życie nowelizacji ustawy o KRS będzie rzeczywiście odczuwalne dla przedsiębiorcy?

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasadnicze zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z ustawą nowelizującą dotyczą organizacji wydawania […]
13 listopada 2014

Podatek od przychodów ze źródeł nieujawnionych – czy będzie 10 letnie przedawnienie?

Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w nieujawnionych źródłach... [...]
12 listopada 2014

Sejm pracuje nad ułatwieniem działalności gospodarczej – zmiany w PIT i CIT

Trwają prace parlamentarne nad nowelizacją szeregu ustaw, mającą na celu poprawienie warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zmiany te dotyczą m.in. procedur kontrolnych w polskich portach […]
7 listopada 2014

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem społecznym od 2015 roku

Trwają prace parlamentarne nad objęciem wynagrodzenia członków rad nadzorczych z tytułu pełnionej przez nich funkcji składkami na ubezpieczenie społeczne. Stosowna ustawa została uchwalona przez Sejm w […]
27 października 2014

Zmiany w VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 2015 roku

Komisja Europejska planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. istotnych zmian w przepisach o podatku VAT dotyczących zasad ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych [...]
24 października 2014

NIP i REGON szybciej. Nowelizacja ustawy o KRS wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych […]
15 października 2014

Rekomendacje MG dla nowej Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Gospodarki przekazało Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dotyczących nowej Ordynacji podatkowej. W rekomendacji przewidziano takie uregulowania, jak m.in. zasada zaufania do podatnika, instytucję rzetelnego podatnika oraz […]
18 września 2014

„Rejestr bez fikcji” – porządki w Krajowym Rejestrze Sądowym

W celu zapewnienia większej rzetelności opublikowanych danych w rejestrze, resort sprawiedliwości przygotowuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która umożliwi wykreślenie z rejestru nieaktywnych podmiotów. Krajowy […]
5 września 2014

Firmowa impreza integracyjna bez podatku

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I Sa/Wr 1674/14) orzekł, że po stronie pracownika uczestniczącego w firmowym spotkaniu integracyjnym […]
5 września 2014

Czy musisz złożyć sprawozdanie finansowe za „niepełny” rok obrotowy spółki?

Obowiązek złożenia zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego ciąży na spółkach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz będących związanymi regulacjami ustawy o rachunkowości. Wątpliwości niektórym przedsiębiorcom nastręcza […]
3 września 2014

Przepisy o zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych będą doprecyzowane

Zmiany do Ordynacji Podatkowej zaproponowane przez rząd w ramach tzw. dużej nowelizacji tej ustawy dotyczą również kwestii zabezpieczania zobowiązań podatkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepis […]
25 sierpnia 2014

Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych

Janusz Cichoń, wiceminister Finansów, wypowiedział się odnośnie planowanej przez Ministerstwo Finansów racjonalizacji procesu wydawania interpretacji podatkowych. Zapowiedział, że w przypadku powielających się indywidualnych zapytań w określonej […]
20 sierpnia 2014

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom

19 sierpnia rząd przyjął założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, który rozszerza stosowanie mechanizmu odwróconego VAT, listę tzw. towarów wrażliwych i podnosi wysokość kaucji gwarancyjnej w […]
14 sierpnia 2014

Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady

Zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., doprecyzowały zakres opodatkowania wspólników spółek osobowych otrzymujących wierzytelność w związku z […]