Prawo korporacyjne

13 sierpnia 2014

Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

Uchwalone w czerwcu b.r. przez Sejm zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zmodyfikowały zakres transakcji objętych obowiązkiem […]
22 lipca 2014

Zawarcie umowy z odwołanym Prezesem Zarządu, który nadal widnieje w KRS

Dnia 12 lutego 2014 Sąd Najwyższy (Izba Cywilna, IV CSK 261/13) uznał, iż skutkiem czynności prawnej osoby, która została odwołana z funkcji członka zarządu spółki z […]
17 lipca 2014

Czy Zarząd może udzielić pełnomocnictwa tylko jednemu z członków Zarządu do reprezentowania spółki?

Ustanowienie pełnomocnikiem do poszczególnych czynności osoby będącej członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawnionej na mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem […]
10 czerwca 2014

Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i […]
2 czerwca 2014

Nowe zasady opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej

Od 1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Finansów planuje nowelizację PIT i CIT doprecyzowującą uregulowania dotyczące dochodu wspólnika spółki osobowej, powstającego w wyniku wystąpienia ze spółki lub […]
30 maja 2014

Brak uchwały w spółce może drogo kosztować

W ramach działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego częstokroć koniecznym okazuje się podjęcie stosownych uchwał przed zawarciem przez spółkę niektórych umów lub podjęciem określonych decyzji. […]
15 maja 2014

Oddział zagranicznej firmy jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego

W dniu 12 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 353/13 orzekł, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju […]
8 maja 2014

Powzięcie uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów w spółce z o.o. a możliwość jej zaskarżenia przez udziałowca, który w wyniku umorzenia utracił status wspólnika spółki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umowa spółki z o.o. może przewidywać, że udziały wspólników mogą być umarzane. Warunkiem jednak dokonania takiej czynności jest zawarcie przez wspólników […]
5 lutego 2014

Forma prawna dla nowego biznesu

Planując rozpoczęcie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa podstawowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć jest to, jaka forma prawna wykonywania działalności gospodarczej będzie dla niej najbardziej odpowiednia. Dokonanie wyboru […]