RACHUNEK BANKOWY

Jak możemy pomóc?

Naszym klientom pomagamy w zakładaniu rachunków bankowych w Polsce i za granicą w taki sposób, aby wszelkie przepływy finansowe były dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających ze stosownych przepisów przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości i optymalnym poziomie obciążeń podatkowych. Z kolei w przypadku już istniejących rachunków bankowych proponujemy podjęcie działań mających na celu dostosowanie struktury przepływów finansowych do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych klientów. Pomagamy także w wypełnianiu formalnych obowiązków związanych z kontami bankowymi, jak również w kontaktach z instytucjami prowadzącymi te rachunki.