ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

Członkowie naszego zespołu zajmują się obsługą procesów rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego. Jeśli podjąłeś decyzję o likwidacji danej spółki skontaktuj się z nami aby uzyskać poradę na temat najlepszego sposobu zamknięcia biznesu.
W zależności od formy prawnej możliwe są różne sposoby zakończenia działalności spółki. Niektóre spółki (np. jawna) umożliwiają zamknięcie spółki w trybie uproszczonym, bez przeprowadzenia likwidacji. W innych przypadkach należy przeprowadzić kompletną procedurę likwidacji. W każdym jednak przypadku należy zwracać na istotne skutki prawne i podatkowe jakie mogą pojawić się w związku z zamknięciem działalności.
Istotnym aspektem do zweryfikowania przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu i likwidacji spółki są m.in. kwestie podatkowe.