Spółki w USA

Spółki w USA
  • najbardziej popularną formą spółki w USA jest Limited Liability Company (LLC), która łączy w sobie elementy spółek kapitałowych (ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków spółki) i spółek osobowych (transparentność podatkowa),
  • członkowie LLC mogą być osobami fizycznymi lub spółkami z miejscem zamieszkania/siedzibą w dowolnym kraju, możliwe jest również założenie LLC posiadającej tylko jednego członka,
  • LLC posiada osobowość prawną,
  • jeśli LLC osiąga dochody wyłącznie poza terytorium USA, a członkowie spółki nie są rezydentami USA dla celów podatkowych, LLC nie płaci żadnego podatku dochodowego w USA, natomiast opodatkowani są jedynie jej członkowie w kraju swojej rezydencji podatkowej,
  • w rejestrach USA nie ujawnia się danych członków i dyrektorów LLC,
  • spółki z siedzibą w USA są pozytywnie postrzegane przez kontrahentów.