SPRAWY URZĘDOWE, KRS, US, ZUS

Skorzystaj z usług naszego sekretariatu korporacyjnego.

Sekretariat korporacyjny to profesjonalne biuro zarządu spółki prowadzone przez naszych specjalistów.


Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:


 • kompleksową obsługę prawną, w tym aktualizację danych w obowiązujących rejestrach,
 • dokonywanie zgłoszeń do rejestru KRS,
 • dokonywanie zgłoszeń ZUS,
 • dokonywanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych NIP,
 • dokonywanie zgłoszeń GUS,
 • dokonywanie zmian w umowie spółki, np. zmian kodów PKD,
 • powołanie i odwołanie członków zarządu lub rady nadzorczej,
 • prowadzenie księgi udziałów,
 • zgłoszenie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki oraz uchwały zatwierdzającej do KRS oraz urzędu skarbowego,
 • organizację zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,
 • pomoc dla organów zarządzających spółkami,
 • przechowywanie dokumentów.