SUKCESJA

Kogo dotyczy kwestia planowania sukcesji?

Odpowiedz sobie na następujące pytania:


  • Prowadzisz przedsiębiorstwo lub jesteś wspólnikiem spółki prawa handlowego?
  • Zastanawiałeś co się stanie z twoim majątkiem po śmierci?
  • Chciałbyś aby przekazanie majątku nastąpiło bezproblemowo i aby następnie pokolenia kontynuowały rozpoczętą przez ciebie działalność?
  • Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie ryzyko dla Ciebie, twojej rodziny, majątku prywatnego i firmowego niosłaby twoja choroba lub poważny wypadek?
  • Kto należy do grona twoich spadkobierców ustawowych? Czy wśród nich są osoby małoletnie?
  • Czy twoi spadkobiercy ustawowi posiadają odpowiednie kwalifikacje aby kontynuować prowadzoną przez Ciebie działalność?
  • Czy twoja rodzina poradzi sobie z realizacją zobowiązań biznesowych?
  • Czy pozostajesz w nieformalnym związku ale chcesz by Twój partner miał prawo do majątku?

Powyższe pytania powinieneś sobie zadać jeśli jesteś przedsiębiorcą lub wspólnikiem spółki prawa handlowego (zarówno kapitałowej i osobowej). Jeśli wnioskiem płynącym z odpowiedzi, które padły jest brak chęci zdania się na reguły dziedziczenia ustawowego, a także chęć zabezpieczenia swoich aktywów, powinieneś zaplanować swoją sukcesję majątkową.

Podkreślenia wymaga to, iż planowanie sukcesji dotyczy nie tylko osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne. Również wspólnicy spółek prawa handlowego (zarówno tych osobowych jak i kapitałowych), w której udziałowcami są osoby fizyczne mają powody do obawy jeżeli nie przygotują się odpowiednio na przypadki losowe.


Warto wcześniej podjąć odpowiednie działania i zaplanować sukcesję!

Odpowiednie planowanie sukcesji pozwala na stworzenie trwałego biznesu przygotowanego na transfery międzypokoleniowe jak i na tzw. nagłe wypadki, a także zabezpiecza majątek – zarówno ten prywatny jak i związany z prowadzoną działalnością.