TESTAMENT

Sporządzenie testamentu to pozornie proste zadanie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż testament to nie tylko ustalenie grona spadkobierców. Ze sporządzeniem testamentu wiąże się podjęcie bardzo ważnych decyzji dotyczących tego jak poszczególne składniki majątkowe będą zarządzane w przyszłości. To element znacznie szerszego zagadnienia jakim jest planowanie sukcesji majątkowej.


Nasi specjaliści doradzą Ci:


  • jak skutecznie sporządzić testament,
  • jak zabezpieczyć rodzinę i bliskich,
  • jak przekazać firmę lub istotne składniki majątkowe swoim następcom,
  • jak uchronić następców przed roszczeniem o zachowek.

Sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach wymaga dokładnego planowania. Bardzo ważnym jest aby wraz z przekazaniem określonych składników majątkowych następcom uchronić ich przed rozmaitymi ryzykami. Wielu przedsiębiorców słusznie decyduje się na wybór mechanizmów prawnych pozwalających ograniczać lub wykluczać ryzyko podjęcia przez następców błędnych decyzji gospodarczych. Przekazując określone składniki majątkowe warto przygotować je do przejęcia nad nimi kontroli przez następców. Dzięki temu możliwym jest zachowanie wartości przedsiębiorstwa czy innych aktywów będących przedmiotem sukcesji. Wykorzystanie różnych instrumentów prawnych pozwala przygotować się na zaistnienie ryzyk wewnętrznych (np. skonfliktowani bliscy, spadkobiercy ustawowi, testamentowi, uprawnieni do zachowku) jak i zewnętrznych (konkurencja, pozostali wspólnicy, inni interesariusze).

Zapoznaj się z szczegółowymi informacjami na ten temat na stronach: