TRANSGRANICZNE ŁĄCZENIE SPÓŁEK

Nasz zespół doradza klientom zainteresowanym przeniesieniu swojego polskiego biznesu za granicę jak również przy przeniesieniu biznesu zagranicznego do Polski. Dwoma mechanizmami, które wykorzystuje się do zmiany porządku prawnego spółki są: połączenie transgraniczne oraz przeniesienie siedziby spółki za granicę (redomicyliacja). Nasi doradcy pomogą Ci wybrać właściwy mechanizm. Następnie odpowiednio zaplanują i przeprowadzą proces połączenia spółek lub przeniesienia siedziby za granicę.
Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o transgranicznym łączeniu spółek lub przeniesieniu siedziby za granicę?
  • zachowanie ciągłości spółek uczestniczących w łączeniu lub przeniesieniu za granicę,
  • aspekty podatkowe, klauzule unikania opodatkowania,
  • exit tax,
  • udzielone zezwolenia, licencje i koncesje,
  • współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
  • współpraca z firmami oferującymi ubezpieczenia gospodarcze ,
  • scoring, rating finansowy,
  • kwestia dotacji,
  • inne.
  • Zapoznaj się z szczegółowymi informacjami na ten temat na stronach: