UCHWAŁY, ZGROMADZENIA, POSIEDZENIA

Nasi specjaliści od prawa korporacyjnego pomogą Ci w przygotowaniu każdej uchwały. Możesz liczyć na naszą pomoc i asystę jeśli przygotowujesz się do Zgromadzenia lub posiedzenia.


Poniżej wskazujemy na najpopularniejsze sprawy, w których doradzamy:


  • zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników,
  • protokoły z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
  • uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.,
  • uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,
  • uchwały wspólników spółki jawnej, komandytowej,
  • uchwały o podziale zysku,
  • uchwały o wypłacie dywidendy,
  • uchwały o zaliczkowej wypłacie zysku,
  • uchwały o udzieleniu absolutorium,
  • uchwały o odwołaniu i powołaniu członka zarządu lub członka rady nadzorczej i inne.