ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

Uzyskałeś dochód za granicą (np. z odsetek, dywidend, sprzedaży udziałów/akcji) a nie uiściłeś żadnego podatku w Polsce? A może zmieniłeś lub planujesz zmianę rezydencji podatkowej i nie wiesz jak to wpłynie na Twoje obowiązki podatkowe w Polsce oraz w nowym kraju?
Doradzamy w kwestiach dochodów zagranicznych, a także w aspektach związanych z rezydencją podatkową oraz jej ewentualną zmianą.
Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym (zapewne tak jest jeśli mieszkasz w Polsce na stałe) to polski urząd skarbowy upomni się o podatek od Twojego zagranicznego dochodu. Na dodatek niewykluczone, iż zapłacisz odsetki karne i wysoką grzywnę. Powodem jest zasada opodatkowywania przez Polskę wszystkich dochody osób fizycznych będących jej rezydentami podatkowymi, niezależnie od tego czy zostały osiągnięte na terenie Polski czy za granicą. Najczęściej sytuacja przedstawia się analogicznie jeśli jesteś rezydentem kraju innego niż Polska – tu również zwykle obowiązuje zasada konieczności rozliczenia się z dochodów w kraju swej rezydencji.
Jeżeli uzyskałeś dochód, od którego nie uiściłeś podatku w Polsce lub planujesz transakcję a nie wiesz jak upewnić się, że wywiążesz się ze swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się z naszym zespołem. Pomożemy Ci ustalić jakie obowiązki podatkowe ciążą na Tobie, a także jak naprawić ewentualne błędy i pomyłki.
Podobnie jeśli planujesz lub dokonałeś już zmiany rezydencji podatkowej i potrzebujesz doradztwa w tym zakresie, w szczególności w kwestii swoich obowiązków podatkowych, np. tzw. exit tax.