Zmiany w spółkach

Nasz zespół pomoże Ci przeprowadzić każdą zmianę jakiej potrzebujesz w swojej spółce.

Przykładowe zmiany:


  • zmiana adresu spółki,
  • zmiana siedziby spółki,
  • zmiana nazwy spółki,
  • zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki (tzw. zmiana PKD),
  • zmiana kapitału zakładowego spółki (podwyższenie lub obniżenie),
  • zmiana członków zarządu (powołanie lub odwołanie członków zarządu),
  • powołanie (lub odwołanie prokurenta),
  • zmiany w innych organach spółki,
  • zmiana sposobu reprezentacji spółki,
  • wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego do spółki, wprowadzenie zgód właścicielskich na dokonanie określonych czynności, a także wiele innych.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać poradę i pomoc.

Skorzystaj z usług naszego sekretariatu korporacyjnego.