ZMIANY W SPÓŁKACH

Skorzystaj z naszego doświadczenia w sprawach korporacyjnych.


Pomożemy Ci w następujących sprawach:


 • przygotowywanie uchwał,
 • organizowanie zgromadzeń i posiedzeń,
 • zmiana Zarządu, zmiana składu Rady Nadzorczej,
 • zmiana wspólników, zbycie udziałów, zbycie akcji,
 • zmiana umowy spółki, zmiana statutu,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie udziałów lub akcji,
 • zmiana przedmiotu działalności, zmiana kodów PKD,
 • zmiany w KRS,
 • zmiana siedziby, zmiana adresu,
 • zgłoszenie do KRS,
 • rejestracja i aktualizacja danych NIP,
 • zgłoszenia ZUS,
 • rejestracja i sprawozdania do GUS,
 • zwyczajne i nadzwyczajne (walne) zgromadzenia wspólników.